Fundacja Papillon

                                  „Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”

Albert Schweitzer

Ideą powołania Fundacji Papillon jest chęć niesienia pomocy dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, mutyzmu, zespołu Aspergera czy ADHD oraz udzielania wsparcia ich rodzicom i opiekunom. Problem wciąż rosnącej ilości urodzin dzieci zagrożonych powyższymi zaburzeniami oraz rozwój współczesnej medycyny i nauk jej pokrewnych sprawiają, że wzrasta nasza świadomość a co za tym idzie moralność by nie zostać obojętnym. Celem fundacji jest zatem podejmowanie działań wielopłaszczyznowo, zarówno w zakresie organizacji terapii jak i kształtowania w oczach społeczeństwa pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej. Dążymy do tego by wszystkie dzieci, niezależnie od stopnia niepełnosprawności traktowane były z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Jak mawiał Janusz Korczak:

„… nie ma dzieci, są ludzie”.

„Nie liczy się ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”