Projekty

„Tylko dzięki dawaniu jesteś w stanie otrzymać więcej niż masz”

Jim Rohn

PROJEKT „Badania przesiewowe – spektrum autyzmu wśród najmłodszych”

Program ma na celu przeprowadzenie badań przesiewowych we wszystkich żłobkach województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie spektrum autyzmu, mutyzmu, zespołu Aspergera.

Cel główny:

– wczesna diagnoza,

– wsparcie rodziców,

– wyrównanie szans rozwojowych dzieci.

Cele szczegółowe:

– dotarcie z programem do wszystkich żłobków woj. kujawsko-pomorskiego,

– badania i opracowania naukowe z zakresu autyzmu, mutyzmu w województwie,

– konsultacje z rodzicami.

 

PROJEKT „Integracja sensoryczna – wczesne wspomaganie rozwoju dzieci do lat 5”

Program ma na celu prowadzenie terapii integracji sensorycznej dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi.

Cel główny:

– objęcie terapią roczną 10 dzieci  z zaburzeniami sensorycznymi w każdym z  wybranych województw,

– przeprowadzenie 1000 h terapii integracji sensorycznej w każdym z wybranych województw,

– konsultacje z rodzicami oraz budowanie świadomości ważności problemów rozwojowych.

 

PROJEKT „Neuro-biofeedback – wspomaganie rozwoju dzieci”

Program na na celu prowadzenie wspomagania rozwoju dzieci, posiadającymi problemy z koncentracją za pomocą najnowocześniejszych, innowacyjnych technik terapeutycznych.

Cel główny:

– objęcie systemem wsparcia 10 dzieci z zaburzeniami koncentracji w każdym z wybranych województw,

– przeprowadzenie 1000 h sesji neuro-biofeedback,

– badania i opracowania naukowe z zakresu wyników pracy z wybranymi dziećmi.