Rada Fundacji

prof. dr hab. BEATA PRZYBOROWSKA – Przewodnicząca Rady


dr KATARZYNA ŁUKOWSKA


dr SYLWIA RÓŻALSKA