Zarząd Fundacji

Aniela Wasielke – Prezes Fundacji

Certyfikowany terapeuta hipnozy oraz trener mentalny. Członek Polskiego Instytutu Hipnozy w Warszawie. Założycielka Centrum Terapii Naturalnych i Rozwoju Osobistego oraz Rancza z Pasją. Współpracuje z  ośrodkami terapeutycznymi w Polsce, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech.


 AGNIESZKA KASPROWICZ-WÓJCIK – Członek Zarządu

Jest z wykształcenia pedagogiem. Od 2009 roku zarządza Centrum Rozwoju Dziecka „Motylek” pełniąc funkcję Dyrektora Dydaktycznego.

Wiedzę teoretyczną zdobywała podczas realizacji studiów na Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunkach: Kształcenie zintegrowane oraz Nauczanie Przyrody.

 

 


MAŁGORZATA KOZŁOWSKA – Członek Zarządu

Jest z wykształcenia psychologiem i terapeutą. Od 2013 roku jest Dyrektorem ds. Terapii w Centrum Rozwoju Dziecka „Motylek, w którym zarządza Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne nabywała już od roku 2000 w ramach studiów magisterskich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, na Wydziale Psychologii i Pedagogiki, wybierając kierunek: Psychologia.